A A A

atesteerimine

 

Läänemaa giidide atesteerimist korraldab Läänemaa Giidide Ühing. Giide atesteeritakse kord aastas.

 

2017. aasta atesteerimine on pühapäeval, 18. juunil kl 10 Haapsalu kutsehariduskeskuses.

 

Teoorieksam (test ja vestlus) toimub kõigile 18. juunil Haapsalus.

Teooriaeksamile järgneb samal päeval praktiline eksam Haapsalus.

Praktilise eksami toimumise aeg teistes piirkondades lepitakse eksamineeritavatega eraldi kokku.

 

Atesteerimistasu on esmakordsel atesteerimisel 25 eurot, atestatsiooni pikendamisel 10 eurot.

Eksamitasu maksta Läänemaa Giidide Ühingu arveldusarvele EE692200221011605053 (Swedbank)

 

Eksamile registreerimiseks täida ankeet. Tähtaeg 14.06.2017

 

Lisainfo:

laanemaagiid@gmail.com, tel 52 88047 (Kaire Reiljan)