A A A

Eksami läbiviimine

Giidieksam koosneb kahest osast - teoreetilisest ja praktilisest.


Teoreetilises osas tuleb täita kirjalik test, millele järgneb suuline vestlus eesti keeles. Suulise eksamiga kontrollitakse giidi teadmisi Läänemaa ajaloo ja tänapäeva ning Eesti kohta.

Testi küsimused hõlmavad Läänemaad ja ka kitsamat piirkonda, kus giid end atesteerida soovib.

Peale testi täitmist saab eksami sooritaja teema, milles komisjoniga vestleb.

Teoreetilise eksami edukalt läbinu pääseb praktilisele eksamile.


Praktiline osa jaguneb bussi- ja jalgsiekskursiooniks, kus hinnatakse giidikandidaadi esinemis- ja keeleoskusi, faktilisi teadmisi ning ekskursiooni läbiviimise metoodikat.

Praktiline eksam tehakse keeles, milles hiljem giiditööd teha soovitakse.

Esinemisjärjekord loositakse eksamineeritavate vahel pärast teooriaeksami sooritamist. Iga atesteeritav esineb nii bussi- kui jalgsiekskursioonil.


Eksami sooritanule võib komisjon anda giidikutse kolmeks aastaks koos giidimärgi kandmise õigusega või tööloa üheks aastaks giidimärgi kandmise õiguseta.


Atestatsiooni pikendamiseks tuleb komisjonile esitada dokumendid:

1) Giidipäevik (päeviku elektrooniline vorm allalaadimiseks), kuhu märkida 3 aasta jooksul tehtud ekskursioonid, reisisaatmised ja läbitud koolitused.

Pikendamiseks peab olema 3 aasta jooksul tehtud vähemalt 20 ekskursiooni (pikkusest sõltumata).

b) Eksursioonimarsruudi kirjeldus

(Kirjeldada lühidalt ühte oma ekskursiooni marsruuti: milliseid objekte millises järjekorras külastate.)

c) Isikut tõendava dokumendi koopia

d) Maksekorralduse koopia eksamitasu kaksmise kohta

 

* Kui sul on klientidelt tulnud tagasisidet (kiidukirju ja tänuavaldusi aga ka kaebusi), siis lisa paberitele ka need.