A A A

Eksami teemad - Läänemaa

I LÄÄNEMAA

 

1. Üldandmed Läänemaa kohta

1) Asend ja üldandmed (sümbolid)

2) Haldusjaotus

3) Rahvastik

4) Lõuna-Läänemaa

5) Põhja-Läänemaa

6) Saared

 

2. Loodus ja looduskaitse

1) Läänemaa looduslikud erijooned

2) Taimestik ja loomastik

3) Lindude ränne

4) Geoloogia ja maavarad

5) Looduskaitse (Läänemaal asuvad kaitsealad, Matsalu rahvuspark)

 

3. Läänemaa majanduselu

1) Tööstus ja teenindus (iseloomustus, suurimad ettevõtted)

2) Põllumajandus

3) Turism (turismi erijooned, majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtted)

4) Transport (laeva- ja ühistransport), sadamad

5) Kinnisvaraturg

6) Elatustase (palk, tööhõive)

 

4. Sotsiaal– ja tervishoiusüsteem

1) Tervishoiuasutused

2) Sotsiaalhoolekanne ja hoolekandeasutused

3) Erivajadustega inimestele võimalused Läänemaal

 

5. Haridus

1) Olulisemad sündmused Läänemaa haridusajaloos (vanimad koolid, õpetajate seminarid)

2) Koolivõrk tänapäeval

3) Õppimis- ja täiendkoolitusvõimalused Läänemaa

 

6. Läänemaa ajalugu

1) Lääne–Eesti muinasaeg (muinaskihelkonnad, linnused, kalmed)

2) Keskaeg, Saare–Lääne piiskopkond

3) Liivi sõda Läänemaal

4) Rootsi aeg Läänemaal (De la Gardied, mõisate teke)

5) Vene aeg Läänemaal,

6) Ärkamisaeg Lääne–Eestis

7) Läänemaa osa Eesti vabariigi sünnis

8) Eesti vabariigi aegne Läänemaa

9) Nõukogude okupatsioon, Saksa okupatsioon ja II maailmasõja sündmused Läänemaal

10) Nõukogudeaegne Läänemaa

11) Läänemaa osa Eesti taasiseseisvumises

 

7. Usuliikumine Läänemaal

1) Usuliikumise ajalugu

2) Lääne–Eestis tegutsevad kogudused ja usuühingud

 

8. Kunst ja arhitektuur

1) Läänemaa kirikud

2) Linnused

3) Mõisaarhitektuur

4) Puitarhitektuur

5) Läänemaaga seotud kunstnikud

6) Läänemaa kunstielu tänapäeval

 

9. Kirjandus

1) Läänemaa osa eesti keele ja kirjanduse arengus

2) Läänemaaga seotud kirjanikud, luuletajad, keeleteadlased jne.

3) Kirjanduselu tänapäeva Läänemaal

 

10. Muusika

1) Läänemaa osa eesti muusikaajaloos

2) Läänemaaga seotud heliloojad ja muusikainimesed

3) Muusikaelu tänapäeva Läänemaal (kollektiivid, festivalid jne).

 

11. Teatri-, filmi ja näitekunst

1) Läänemaa filmi võttepaigana

2) Läänemaaga seotud näitlejad-lavastajad

3) Teatrielu tänapäeva Läänemaal

 

12. Sport

1) Läänemaa osa spordiajaloos

2) Läänemaaga seotud sportlased

3) Spordielu tänapäeval

 

13. Seltsiliikumine ja kodanikualgatus Läänemaal (külaliikumine, organisatsioonid, seltsid jne).

 

14. Kultuurielu tänapäeva Läänemaal

1) Festivalid ja suured kultuuriüritused

2) Piirkondlikud kultuuriüritused

 

15. Läänemaa muuseumid


16. Eestirootslased

1) Asualad

2) Ajalaugu ja kultuur

3) Põgenemine II maailmasõja ajal

4) Eestirootslased ja nende alad tänapäeval

5) Eestirootslaste organisatsioonid ja kultuurautonoomia.

 

17. Miltaarne Läänemaa

1) Nõukogudeagsed militaarobjektid Läänemaal

2) Kaitsejõud tänapäeva Läänemaal