A A A

Ühingust

Läänemaa Giidide Ühing ühendab Läänemaal tegutsevaid giide ja giidindusest huvitatuid.

 

LGÜ tegevusvaldkonnad:

  • giidinduse valdkonna arendamine
  • giidide atesteerimine Läänemaal
  • koostöö eri koolidega õppekavade arendamisel
  • koostöö teiste turismi- ja erialaorganisatsioonidega
  • liikmete kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine ning arendamine

 

Oma tegevuses lähtub LGÜ oma põhikirjast.